7 Ekim 2021 Perşembe

Mehmet Esra Cansız Vakfı Burs Başvuruları

www.mehmetesracansizvakfi.org.tr/ internet sitesinde yayınlanan VAKIF Burs Tahsis Kriterleri dokümanında belirtilen şartlara uygun olduğu VAKIF Yönetim Kurulu’nca tespit edilen öğrenciye, öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacı ile burs verilmesidir.

BURSUN ÖDEME SÜRESİ VE ŞARTLARI
VAKIF Yönetim Kurulu’nca her yıl tespit edilen ve ilgili internet sitesinde burs ödeme planı başlığı altında açıklanan burs ücretleri, VAKIF tarafından belirlenen zamanlarda BURSİYER adına açılan bir banka hesabına yatırılır.
Burstan yararlanabilmek için BURSİYER’in okulundan, herhangi bir RESMİ ve ÖZEL kurum, kuruluş ya da sivil toplum kuruluşundan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, herhangi bir toplu veya düzenli ödeme almıyor olması şarttır. İşbu sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra BURSİYER tarafından herhangi bir ad altında başka bir RESMİ ve ÖZEL kurum ya da kuruluştan alınacak ödemeler de bu madde kapsamına girmekte olup, VAKIF açısından ilgili durumun tespiti, işbu sözleşmenin 4. maddesi hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.
Başka bir kurumdan veya kişi(ler)den aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilerin (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve burs hariç) tespiti halinde burs komisyonu tarafından burs tamamen kesilir ve tekrar burs alabilme hakkını kaybeder.
BURSİYER’in burs alabilmesi için öğrenime ara vermemiş olması ve öğrenimini VAKIF Burs Yönetmeliği ve VAKIF Burs Tahsis Kriterleri dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak aksaksız devam etmesi şarttır. Bu şartların takibi, gereken hallerde VAKFA ilan edilen tarihler içinde süresine uygun olarak bildirimi, bunlara dair gerekli olan belgelerin iletilmesine dair sorumlulukların tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmesi bursiyerin yükümlülüğündedir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BURSİYER burs tahsis edildikten sonra başka bir RESMİ ve ÖZEL kurum, kuruluş ya da vakıftan yeni bir burs almaya hak kazanması halinde durumu derhal, en geç 1 hafta içinde VAKIF’a yazı ile bildirmeye mecburdur. İşbu durumda BURSİYER, VAKIF tarafından kendisine ödenmekte olan bursun kesileceğini peşinen kabul eder ve o tarihe kadar almış olduğu ödemeleri tek seferde iade eder.
Bursunun devamı için BURSİYER’in her eğitim yılı sonunda tam not üzerinden Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen ortalamayı tutturması şarttır. Bu ortalamanın tutturulmaması veya kredili/kredisiz, seçmeli/zorunlu herhangi bir dersten kalması halinde, burs komisyonu tarafından öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir.
Öğrencinin sorumlu olduğu 2 dönemde ya da yaz okulunda sadece kaldığı dersi alması halinde, bu notu geçerli olacaktır. (Not yükseltmek için alınan farklı dersler kabul edilmeyecektir.) BURSİYER’in bir sonraki eğitim yılında istenilen başarı kriterini yerine getirdiğini belgeleyerek burs kaydını yenilemesi halinde, bursu devam ettirilir.
BURSİYERİN öğrenimini tamamladığını VAKIF’a bildirmemesinin, sözleşmede ve müracaat formunda beyan ettiği bilgilerin ve ibraz ettiği belgelerin gerçeği yansıtmamasının ya da burs tahsis edildikten sonra başka bir özel kurum ya da vakıftan yeni burs aldığının tespiti halinde, bursunun kesileceğini, VAKIF’tan aldığı tüm ödemeleri ve burs miktarının 1,5 katı tutarındaki cezai şartı, tahsis tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile birlikte Vakfın ilk yazılı talebini takiben 7 gün içinde ödeyeceğini, 7’inci günün dolması ile temerrüde düşmüş olacağından, başkaca herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın işbu maddede belirtilen tutarı kanuni faizi ile birlikte nakden, def’aten ve peşinen ödeyeceğini, ödememe halinde Vakıf tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü icra, dava masrafları vekalet ücretleri ile işleyecek faizleri ve diğer tüm giderlerden de sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
BURSİYER, öğrenimini bitirdiğinde durumu en geç bir ay içinde VAKIF’a bildirmeye mecburdur.

Başvuru Formu

Benzer Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Eklenen Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı...

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Burs

Van Vakfımız 2021 – 2022 Yıllı Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Başvuru Şartları 1. Van’lı Olmak 2. İstanbul’da Okuyor Olmak Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Belgesi 2. Aile Nüfus...