8 Ekim 2021 Cuma

Siyasallılar Vakfı Burs Başvurusu Başladı!

Siyasallılar Vakfı Burs BaşvurusuSiyasallılar Vakfı 2020-2021 akademik yılında Ankara’daki herhangi bir üniversitenin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinden birinde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri burs verecektir.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Ankara’da mukim üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Eğitim için gerekli ekonomik şartlara haiz olmamak (Bu durum ilgili evraklarla belgelenecektir).
 3. İki ve daha üstü sınıflarda olan öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak.
 4. KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILIR?

 1. Başvurular, 1 EYLÜL 2020-30 EYLÜL 2020 tarihleri arasında mail ile yapılacaktır.
 2. Başvuru, www.siyasallilarvakfi.org.tr Web adresinden temin edilecek başvuru formunun, doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmasını müteakiben bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr adresine PDF formatında gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Başvuru belgesinin, burs almaya hak kazanan adaylardan, daha sonra ilgili diğer evraklarla birlikte talep edileceğinden, muhafaza edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Usulüne uygun yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
 2. Öğrencilerle, vakıf merkezinde yüz yüze veya dijital platformlarda online olarak görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin yer, zamanı ve yöntemi ayrıca duyurulacaktır.
 3. Değerlendirmede adayın, akademik başarısı, bursa olan ihtiyacı ile Siyasallılar Vakfının kuruluş amaç ve ilkelerine uygunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır.

BURSUN KAPSAMI, BAŞLATILMASI VE DEVAMI

 1. Burs bir akademik yıl (9 ay, Ekim-Haziran) olarak verilir ve aylık 300,00 TL’dir.
 2. Yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden istenilen ve aşağıda yeralan belgeleri eksiksiz ve doğru olarak zamanında ibraz etmeleriyle başlar. Burs almaya hak kazansa bile belgeleri zamanında getirmeyen veya eksik ya da hatalı belge getiren öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak iddia edemezler.
  Belgeler:
  a) Başvuru Belgesi
  b) Öğrenci Belgesi
  c) Aile Gelir Belgesi
  d) Adli Sicil Kaydı
  e) Transkript (Varsa)
  f) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  g) İkametgah Belgesi
  h) Kimlik Fotokopisi
 3. Burs almaya hak kazanan öğrenci, bursluluk şartlarına havi maddeler içeren taahhütnameyi imzalamak zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

 1. Aşağıdaki durumların tespiti halinde burs iptal edilir ve haksız olarak alınan burs öğrenciden talep edilir:
  a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
  b. Akademik başarısızlık veya okulla ilişiğin kesilmesi
  c. Taahhütnamede belirtilen hususlara riayet etmeme
 2. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

BURS BAŞVURU FORMU

Benzer Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Eklenen Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı...

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Burs

Van Vakfımız 2021 – 2022 Yıllı Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Başvuru Şartları 1. Van’lı Olmak 2. İstanbul’da Okuyor Olmak Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Belgesi 2. Aile Nüfus...