8 Ekim 2021 Cuma

TEV Üstün Başarı Sanat Burs Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, alanında geleceğin lideri olacak gençleri desteklemek amacıyla 40. kuruluş yılından itibaren Üstün Başarı Sanat Bursu vermektedir. 2020-2021 öğretim yılında da Türkiye’nin liderlik vasfı taşıyan, sanat alanında üstün yetenekli üniversite öğrencilerine, yapılacak değerlendirmelerden geçmeleri durumunda Üstün Başarı Bursu verilecektir. Üstün Başarı Sanat Bursu için adayları, üniversitelerinin aday göstermesi gerekmektedir. Bu amaçla TEV, üniversitelere ve öğrencilere gerekli duyuruyu yapar. Adaylar, TEV’in internet sayfasından başvuru formunu doldurur, istenilen belgeleri ekleyerek bir dosya hazırlar ve üniversitesinin burslarla ilgili birimine teslim eder. Üniversiteler, uygun gördükleri şartları sağlayan adayların dosyasını TEV’e bir tutanakla gönderir.

Burs verilecek alanlar

Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümleri başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan.
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 21 Eylül-18 Ekim Üstün Başarı Sanat Bursları TEV her yıl sanat alanında da 1 veya 2 yeni öğrenciye Üstün Başarı Sanat Bursu vermektedir. Üstün Başarı Sanat Bursu için adayların üniversiteleri tarafından tutanakla bildirilmeleri gerekmektedir. Adayların eylül ayı içinde ilan edilen tarihler arasında TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.) Üniversitesinin burslarla ilgili bölümüne veya öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir. Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar İstanbul veya uygun görülen bir ilde ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Detaylı bilgiler burs başvuru döneminde Üstün Başarı Sanat Bursu Formu’nda yer alacaktır.

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • 2. Sınıf öğrencisi olmak,
 • Aday gösterilecek öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.20, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Başvuru ve Süreç

 • Evrakların üniversite tarafından Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne son ulaştırılma tarihi : 25 Ekim
 • COVID-19 nedeniyle süreçte değişiklik olduğu takdirde adaylara duyuru yapılacaktır.

Eklenecek Belgeler

‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp, imzalanarak aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarıları, katıldığı yarışmalar ve dereceleri sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları varsa anlatımının yapıldığı en fazla 1 sayfalık yazı, (Konservatuvar öğrencileri ilgili sayfanın altına hangi enstrümanı çaldığını açıkça belirten bir not yazacaktır.)
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:(e-devletten alınan tüm belgeler,barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.) – Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.) – Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.) – Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir. – Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.) – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.) – Anne ve baba adına araç varsa,
  – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Gönderimi ve Adres:

 • Öğrenime devam edilen öğretim kurumunun burslarla ilgili birimine (Öğrenci İşleri ve Burs Ofisi Başkanlığına) ilan edilen süre sonuna kadar teslim edilecektir.

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı TEV tarafından açılacak ve bildirilecektir.
 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Burs başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun kesilmesi

Üstün Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının; 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80)’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini belgelendirmesi gerekmektedir. Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra,imkanı olduğu takdirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. TEV BURS/KAYIT MÜRACAAT FORMU

Benzer Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Eklenen Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı...

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Burs

Van Vakfımız 2021 – 2022 Yıllı Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Başvuru Şartları 1. Van’lı Olmak 2. İstanbul’da Okuyor Olmak Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Belgesi 2. Aile Nüfus...