8 Ekim 2021 Cuma

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı 2020-2021 Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları Başlamıştır.

Vakfımız, ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek adına 1969 yılından beri yurt dışında eğitim için burslar verir.

Duyurular;
 • Yüksek Lisans Bursları, 2020-2021 Başvuruları Başlamıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
 • TEV-SINGA, Singapur Karşılıksız Doktora Bursları 2020-2021 Başvuruları Bitmiştir. (Detaylı Bilgi için tıklayınız.)
 • Tıp Alanında, Üst İhtisas ve Araştırma Çalışmaları Bursları, 2020-2021 Başvuruları Başlamıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
 • Yurt Dışında Tıp Alanında “TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu” 2019-2020 Başvuruları Bitmiştir. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

TEV “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek alanları ve burs sayısını belirler. İş birliği yaptığı kurumlarla burs verilecek alanlar ve burs kontenjanları ayrıca belirler.

Devam Eden Burs Programlarımız;
 • TEV, ABD ve Batı Avrupa Bursları
 • TEV – DAAD Almanya Bursları
 • TEV – Fransa Büyükelçiliği Fransa Bursları
 • TEV – Garring Vakfı Danimarka Bursları
 • TEV – IE Business School Madrid, İspanya Bursları
 • TEV – Japonya Bursları (IUJ)
 • TEV – Dr. Orhan Birman Tıp Bursları
 • TEV – SINGA, Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursları
 • TEV – FIAT İtalya Bursları,
 • TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu

TEV “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek alanları ve burs sayısını belirler. İş birliği yaptığı kurumlarla burs verilecek alanlar ve burs kontenjanları ayrıca belirler.

Yurt Dışı Burs Başvuru ve Seçim Aşaması

TEV yurt dışı yüksek lisans burslarının ilanı her yıl Ekim ayı başında çeşitli yollardan duyurulmaya başlar. Ayrıca, ilgili fakültelere bildirilir ve üniversitelerde seminerler verilerek adaylara duyurulur. Üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlenir. Burslarımız ilan edildikten sonra adaylar, burs verilecek üniversitelerin güncel listesini TEV’den veya müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adayların başvuru süresi içinde kabullerini TEV’ e vermesi gerekmez. Ancak adaylar başvuruya başladıkları tarihten itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçerek açıklama yazılarımızda verilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.

Burs konularına göre detaylar her yıl ilan ekindeki açıklama yazılarımızda verilmektedir.

Başvuru dosyasının nasıl hazırlanacağını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Doğru ve Eksiksiz Başvuru için;

 • İlan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
 • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
 • Adayın ilgili burs programındaki “Detaylı Açıklama ve Başvuru Formu için Tıklayınız.” linkini açması ve bu metnin sonunda yer alan “TEV Yurt Dışı Başvuru Formu” giriş linkinden formu doldurması başvuru tarihinden önce mutlaka çıktısını alması, dosyasına eklemesi gereklidir,
 • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
 • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
 • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
 • Burs kategorilerimize göre açıklama yazılarımızda belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
 • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır.
 • Başvuru dosyasının nasıl hazırlanacağını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri

Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, İletişim ve Sistem Mühendislikleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kök Hücre, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık (bu alanlarda öğrenim görenler), İşletme Yönetimi (mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Çevre Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), Müzik ve Resim alanlarında yüksek lisans bursu verilecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 31 Ocak 2020

TEV-FIAT-TOFAŞ İtalya Bursu

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 28 Şubat 2020

TEV-DAAD Almanya Bursu

TEV ile Alman Akademik Değişim servisi (DAAD) Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Temel ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlıkla ilgili alanlar), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) alanlarında yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. İlgili dallarda öğrenim görenler başvurabilirler.

Almanya’daki üniversiteler için https://www.daad.de/deutschland/de

TEV’e son dosya teslimi: 28 Şubat 2020

TEV-Fransa Hükümeti Bursu

TEV ile Fransa Büyükelçiliği, Fransa’da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için yüksek lisans bursu verecektir. Burs tüm alanları kapsar. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizce’dir (minimum B2 seviyesi). Fransa’daki Fransızca ve İngilizce eğitim veren üniversiteler ve programlara www.turquie.campusfrance.org adresinden ulaşılabilir.

TEV’e son dosya teslimi: 29 Mart 2020

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursu

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde; (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs verecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 15 Ocak 2020

TEV-IE Business School Madrid İspanya Bursu

TEV – IE (Instituto Empresa) Business School müşterek burslarından; Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışı, Siber Güvenlikte, Yetenek Geliştirme ve İnsan Kaynakları, Global Kurumsal Uyumluluk (LL.M./MsL), Tam Zamanlı, Ekim ayında başlayan, LL.M. Uluslararası Ticaret Hukuku alanlarında seçilecek adaylara %100 karşılıksız okul ücreti ile yüksek lisans bursu verecektir.

TEV’e son dosya teslimi: 15 Mayıs 2019

TEV-Japonya Bursu

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mevcut burs imkanları için başvurabilirler.

TEV’e son dosya teslimi: 31 Mart 2020

Adaylarda Aranılan Nitelikler

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 30 yaşından büyük olmamak (TEV – Dr. Orhan Birman ve TEV – Lipodistrofi yurt dışı tıp bursları hariç)
 • Türkiye sınırları içinde eğitim veren, YÖK’e bağlı üniversitelerin ilgili fakültelerinin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun olanlar
 • Lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 olması, (sadece TEV-SINGA doktora bursu için en az 3.10 olması, lisans ve yaptıysa yüksek lisans için geçerlidir ayrıca TEV – Dr. Orhan Birman ve TEV – Lipodistrofi yurt dışı tıp bursları için iyi derecede olması yeterlidir)
 • Öğrenime devam edilecek programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek

BAŞVURU:

Adaylar başvuracağı bursa göre ön koşulların tamamına uygunsa, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri yukarıdaki ilgili maddelerin altında dosyalardan alabilirler. Adaylar doğru başvuru için başvuracağı bursun tüm detaylarını ilgili bölümde sonuna kadar dikkatle okumalıdır.

DOSYA TESLİMİ:

Adayların, başvuracağı burslar için vermek zorunda olduğu belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddede belirtilen tarihe kadar TEV’e ulaştırmaları gereklidir. İstenilen niteliklere uygun olmayanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmaz. TEV-DAAD bursları için belirtilen formatta TEV web sitesinde ilgili bölüme yüklenecek belgeler eksiksiz tamamlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:

Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların başvuruları kabul edilmez.

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı / Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü,
Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111 Kat:8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL
E-posta: yurtdisiburs@tev.org.tr

TEV YURT DIŞI BURSLARI BAŞVURU FORMU

Benzer Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Yeni Eklenen Burslar

Vakfıkebir Derneği Burs Başvurusu

2016 yılında başladığımız Vakfıkebirli üniversite öğrencilerimize burs desteğimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da devam edecektir. Önceki dönemden burs verdiğimiz öğrencilerin başarı şartlarını sağlaması durumunda...

Adalı Vakfı Burs Başvurusu

Burs Koşulları: Başarılı öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına 2021-2022 dönemi Adalı Vakfı burs başvuruları başladı. Adalı Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve...

Ardeşen Vakfı Burs Başvurusu

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı burs başvuruları başladı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi Burs Başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde...

YOO Mimarlık Mimari Burs Programı

YOO Mimarlık olarak geleceğin mimar adaylarını yetiştirmek ve sektöre nitelikli genç mimarlar kazandırmak amacıyla bu alanda öğrenim gören öğrencileri destekleyerek mimarlık disiplinine katkı sağlamayı...

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Burs

Van Vakfımız 2021 – 2022 Yıllı Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler Başvuru Şartları 1. Van’lı Olmak 2. İstanbul’da Okuyor Olmak Gerekli Belgeler 1. Öğrenci Belgesi 2. Aile Nüfus...